tirsdag 2. september 2014

Rett inn i lærerstreiken

DEN GODE LÆRER har gått rett inn i lærerstreiken: her noen glimt fra premieren på Trondheim kino - og for streikende lærere på Hamar

Stinn brakke av streikende lærere på Hamar
Hamarlærernes fantastiske steikeband

http://www.utdanningsforbundet.no/Fylkeslag/Sor-Trondelag/Nyheter/2014/DEN-GODE-LARER/
https://www.utdanningsforbundet.no/Fylkeslag/Hedmark/Nyheter/Narmere-150-medlemmer-pa-streikepub-med-faglig-innhold/