torsdag 9. oktober 2014

Visningsoversikt DEN GODE LÆRER

DEN GODE LÆRER er ofte på farten. Her er oversikt over visninger i tida framover:

25. september           BIFF: Bergen internasjonale filmfestival    Bergen
26. september           Utdanningsforbundet Hovedkontoret         Oslo
3. oktober                 Høgskolen i Sør-Trøndelag
                                 lærerutdanninga                                          Nova kino, Trondheim
7. oktober 14             Gausdal Videregående skole                     Gausdal
8. oktober 14             Søre Ål Skole                                            Lillehammer
9. oktober                  Kunnskapsdepartementet                           Oslo
15. oktober                Fosen Folkehøgskole
                                  Midt-Norsk Folkehøgskolemøte                 Rissa
22. oktober                Møllergata skole AKS                                Oslo
6. november              Skolemuseet                                                Oslo
11. november            Utdanningsforbundet Hedmark                   Hamar
14. november            Belset skole, Bærum                                   Sundvolden Hotel
17. november            Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag          Nova kino, Trondheim
24. november            Dronning Mauds Minnes Høgskole            Trondheim
25. november            Vikåsen skole                                              Trondheim
26. november            Høgskolen i Nordtrøndelag
                                  Lærerutdanninga                                          Steinkjer
27. november            Rektorkonferanse Utdanningsforbundet       Stavanger