tirsdag 25. oktober 2016

Et stille liv - om romanen Kloster og om å søke seg mot stillhet og ro. Intervju i Vårt land

http://www.vl.no/kultur/soker-et-stille-liv-1.795975