fredag 13. mars 2015

VISNINGSOVERSIKT Den gode lærer 2015 (oppdateres)

14. januar: Stortinget - Undervisningskomiteen rød-grønne politikere
29. januar: VOSS - arrangør: Lesehug/Utdanningskomiteen
4. februar: Brekstad/Ørlandet: Utdanningsforbundet Ørland/Bjugn
23. februar: Skolemuseet Oslo - Utdanningsetaten Oslo
11. mars: Ime Skole - Mandal
12. mars: Utdanningsforbundet sentralt: Nordisk møte
13. mars: Sigdal Ungdomsskole
20. mars: Lakkegata skole
14. april: Bodø - Utdanningsforbundet Nordland - åpen visning
12. mai: Gjerdrum - Utdanningsforbundet
20. mai:  Lillehammer, Nansenskolen. Skolekonferanse
28.-31. mai: NordicDocs Fredrikstad (dokumentarfilmfestival)
11-18 juni: Kino Oslo: se http://www.nfkino.no/oslo/program/aktuelle/