onsdag 8. april 2015

Skolekonferanse på Nansenskolen 20.-22. mai

I mai arrangerer Nansenskolen en skolekonferanse: Public Management ut av skolen - hvor filmen DEN GODE LÆRER vises som innledning.


Rektor Unn Irene Aasdalen og tidligere rektor Inge Eidsvåg inviterer alle som brenner for norsk skole – lærere, utdanningspolitikere, skoleeiere, foreldre og andre interesserte – til en konferanse for skolepolitisk debatt.

I tre dager vil norske og internasjonale kritikere av målstyring, økt kontroll over lærerne og New Public Management-kultur konfrontere ledende skolepolitikere og utdanningsbyråkrater og diskutere med dem hva som er kloke valg for norsk skole i fremtiden.

Målet er å løfte fram en debatt vi sårt trenger, men som er lite synlig i det offentlige rom.

https://nansenskolen.no/wp-content/uploads/2014/12/Program-Skolekonferanse-2015.pdf